Privacy policy

Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk voor Team Rockstars IT. In dit privacy statement beschrijven we welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom we deze verwerken, waar we deze informatie voor gebruiken en hoe jij deze informatie kan beheren. Onze privacy statement geldt voor onze website www.teamrockstars.nl die een link bevat naar deze verklaring maar ook voor offline inschrijvingen. Deze verklaring is opgesteld conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

‘Team Rockstars IT B.V.’ is een dochterbedrijf van ‘Simonse Beheer B.V.’.

Hieronder vallen:

 • Team Rockstars IT B.V.
 • Team Rockstars IT juniors B.V.
 • Team Rockstars Students B.V.
 • Team Up IT

REIKWIJDTE

Deze privacyregeling is van toepassing op bezoekers van www.teamrockstars.nl.

Deze privacyregeling is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van Team Rockstars IT kunnen worden bezocht.

Team Rockstars IT hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers. Team Rockstars IT besteedt daarom speciale aandacht aan de verwerking van de persoonlijke gegevens die bezoekers op haar website achterlaten. Om de privacy van haar bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen heeft Team Rockstars IT deze privacyregeling opgesteld.

WANNEER VERZAMELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Team Rockstars IT verzamelt jouw persoonsgegevens:

 • Op het moment dat je jouw persoonsgegevens achterlaat op www.teamrockstars.nl. In dit geval heb je jouw toestemming verleend tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door Team Rockstars IT;
 • Wanneer je via de website of een van onze social media accounts hebt aangegeven contact met ons te willen;
 • Wanneer je solliciteert op een interne vacature bij Team Rockstars IT;
 • Wanneer een van onze medewerkers telefonisch contact met je heeft gehad;
 • Wanneer je jouw persoonlijke gegevens tijdens een offline event deelt met een van onze medewerkers;
 • Wanneer je op een andere wijze hebt aangegeven gebruik te willen maken van onze dienstverlening.

WAAROM VERZAMELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om bemiddeling tussen bedrijven en kandidaten mogelijk te maken.

Als IT professional gebruiken we jouw persoonsgegevens o.a. om:

 • Je vacatures toe te kunnen sturen (persoonlijk door onze medewerkers of deels geautomatiseerd);
 • Andere relevante informatie zoals nieuwsberichten, promotionele acties of andere commerciële uitingen toe te sturen;
 • Telefonisch of per mail contact met je te kunnen opnemen voorafgaand, tijdens of na afloop van een sollicitatieprocedure;
 • Een persoonlijk profiel over jou op te kunnen stellen die we voor kunnen leggen aan geïnteresseerde bedrijven;
 • Een contract of andersoortige arbeidsovereenkomst op te stellen tussen jou en je nieuwe werkgever en overige relevante administratieve handelingen die hierbij komen kijken; of
 • Een bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke ontwikkeling door o.a. training, opleiding en testen toe te sturen;
 • Voor managementdoeleinden zoals managementinformatie, het verzorgen van interne controles, audits en accountantscontroles; of
 • Voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken of interne referenties.

Als zakelijke relatie gebruiken we jouw persoonsgegevens o.a. om:

 • Je profielen van kandidaten toe te kunnen sturen (persoonlijk door onze medewerkers of deels geautomatiseerd);
 • Andere relevante informatie zoals het verstrekken van informatie over onze dienstverlening, tips om IT professionals te vinden of te begeleiden, nieuwsberichten, promotionele acties of andere commerciële uitingen toe te sturen;
 • Telefonisch of per mail contact met je te kunnen opnemen voorafgaand, tijdens of na afloop van een sollicitatieprocedure;
 • Een op maat gemaakte vacature voor jullie organisatie op te kunnen stellen die we voor kunnen leggen aan geïnteresseerde kandidaten;
 • Een contract of andersoortige arbeidsovereenkomst op te stellen en te onderhouden tussen jou en je nieuwe werknemer en overige relevante administratieve handelingen die hierbij komen kijken;
 • Voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken of interne referenties.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

We verzamelen altijd alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Dit wil ook zeggen dat we niet altijd alle gegevens zoals hieronder beschreven van jou opslaan of verwerken.

Als IT professional verwerken we de volgende persoonsgegevens bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum, leeftijd en geslacht;
 • CV (op vrijwillige basis), informatie over je opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over je beschikbaarheid

Na het starten van een sollicitatieprocedure, worden deze gegevens aangevuld met:

 • Contact dat je hebt gehad met ons, zoals mailwisselingen, telefonisch contact of contact via apps ten behoeve van je bemiddeling;
 • Gegevens over testen die je zelf via ons ingevuld of gevolgd hebt;
 • Andere gegevens die nodig zijn om jouw geschiktheid voor een vacature te kunnen beoordelen, zoals referenties;
 • Foto voor bij je profiel (op vrijwillige basis)

Na een succesvolle bemiddeling, kunnen daar de volgende persoonlijke gegevens bijkomen:

 • BSN nummer, ID bewijs, kopie van een collegekaart, bankgegevens;
 • Overige gegevens voor een juiste personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Als zakelijke relatie verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, e-mailadres, geslacht, functietitel en andere (bedrijfs)contactgegevens;
 • Bedrijfsadres(sen) en url website;
 • Contact dat je hebt gehad met ons, zoals mailwisselingen, telefonisch contact of contact via apps ten behoeve van een bemiddeling

HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Als IT professional:

Onze dienstverlening is erop gericht om IT professionals te kunnen helpen bij het vinden van opdrachten. Daarom bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende de duur dat jij je bij Team Rockstars IT hebt ingeschreven en (daarmee) hebt aangegeven naar een (starters)functie(s) op zoek te zijn.

Omdat we je ook na je studie op meerdere momenten tijdens jouw carrière bij een nieuwe werkgever kunnen bemiddelen, bewaren jouw persoonlijke gegevens maximaal 10 jaar nadat je je bij ons hebt ingeschreven. Deze termijn verlengen we steeds met 2 jaar indien er persoonlijk contact is geweest.

Op elk moment kun jij je persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn inzien en indien gewenst een verzoek tot wijziging of verwijdering indienen. Als je hebt aangegeven niet langer van onze dienstverlening gebruik te willen maken, dan bewaren we jouw persoonsgegevens nog maximaal een maand. Dit is slechts anders indien een wettelijke (bewaar)plicht ons daarvan weerhoudt.

Als zakelijke relatie:

Voor organisaties kan een professional/ starter altijd relevant zijn. Verder verzamelen we weinig (gevoelige) persoonlijke gegevens van onze zakelijke relaties (NAW, contactgegevens, geslacht en functietitel). Vandaar dat we voor het bewaren van persoonlijke gegevens van zakelijke relaties geen verjaringstermijn hanteren. Uiteraard kunnen deze gegevens op elke moment ingezien worden of kun je een verzoek indienen tot wijziging of verwijdering.

MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Team Rockstars IT B.V. deelt jouw persoonlijke gegevens indien dat nodig is voor een passende dienstverlening en wordt tot een minimum beperkt. Deze uitwisseling van persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met deze privacyverklaring en wettelijke bepalingen. Ons privacybeleid is gericht op de best mogelijke bescherming van jouw persoonsgegevens. Instanties met wie we jouw persoonlijke gegevens kunnen delen:

 • Andere Team Rockstars IT B.V. entiteiten;
 • Zusterorganisatie Studentenbureau B.V.
 • Zakelijke relaties en/of kandidaten;
 • Leveranciers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren;
 • Overheidsinstanties (in het geval van een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel en/of een juridische procedure)

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Team Rockstars IT B.V., om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om te verkopen, te kopen, te laten fuseren of op een andere manier te (re)organiseren. Jouw persoonsgegevens worden dan gedeeld indien je gegevens in de bewaartermijn vallen zoals beschreven in “Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?”.

COOKIES

HOE BEVEILIGEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De beveiliging van jouw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, om jouw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of onthulling. Op het moment dat we jouw persoonlijke gegevens delen met gegevensbewerkers of leveranciers, dan zijn wij ook met hen overeengekomen dat jouw gegevens optimaal beveiligd blijven.

KLACHTEN?

Heb je klachten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens? Dan gaan we uiteraard graag met je in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Mocht je hierna alsnog niet tevreden zijn, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

HOE KAN IK MIJN GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN?

Indien je graag wilt zien welke persoonsgegevens we van jou verwerkt hebben of je hebt een verzoek tot wijziging, overdracht of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming om deze op te vragen bij de aangewezen contactpersoon via onderstaande contactgegevens. Binnen 5 werkdagen zullen we je verzoek inwilligen. Het opvragen van gegevens dient wel in alle redelijkheid te gebeuren. In extreme gevallen kunnen er administratieve kosten in rekening gebracht worden voor bijvoorbeeld de overdracht van jouw persoonsgegevens.

Contactpersoon: Floor Wijers
E-mailadres: pc@teamrockstars.nl
Telefoonnummer: 073 615 77 77
Postadres: Lekkerbeetjesstraat 8, 5211AL te ‘s-Hertogenbosch

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACY STATEMENT

Team Rockstars IT B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. De meest actuele versie van dit document kun je altijd vinden op onze website. Deze versie is opgesteld in juni 2022.