DevOps heeft ons al Tikkie, Uber en Spotify gebracht. Snelle conclusie: DevOps is dé manier is om snel kwalitatief hoogwaardige producten te ontwikkelen die in no time kunnen groeien. Dat is waar. Maar ook weer niet. Al is het maar omdat niemand kan zeggen wat DevOps precies is. Er zijn enkele basisprincipes, maar er bestaat geen exacte definitie, handleiding of certificaat. Toch zou ik durven beweren dat het veelbelovend is. Met een paar kanttekeningen.

WAT IS DEVOPS?

Eerst even naar de basis: DevOps staat voor Development en Operations. Het is een manier van werken waarbij voorheen aparte afdelingen of silo’s gaan samenwerken in één team rond de ontwikkeling van een product. Iedereen werkt daarin samen aan één gemeenschappelijk doel. Door alle disciplines samen te laten komen, worden tegengestelde belangen direct zichtbaar. Collega’s moeten zich wel in elkaar verplaatsen. Het probleem van de één is het probleem van de ander. Wat ze tegenkomen, lossen ze samen op, waarbij ze snel kunnen schakelen. Dat verhoogt de kwaliteit van het eindproduct en voorkomt frustraties.

Tweede belangrijke pijler van werken volgens DevOps is automatisering: slimme DevOps-tools zorgen voor sneller werken, minder handwerk (dus minder fouten) en meer efficiency. Hoewel DevOps zeker niet voorbehouden is aan organisaties die al volledig in de cloud werken, kan werken vanuit de cloud de DevOps-aanpak wel versterken, omdat het configureren en aanvragen van cloudinfrastructuur – denk aan het opzetten van een testomgeving – in hoge mate geautomatiseerd verloopt. Een testomgeving opzetten bijvoorbeeld, is zo gebeurd.

De voordelen van DevOps zijn helder: meer efficiency, meer kennisdeling tussen disciplines, flexibelere medewerkers die breder inzetbaar zijn, een kortere time-to-market, minder frustraties, meer werkplezier én hogere kwaliteit. So far so good.

HOE STARTUPS GROTE BEDRIJVEN INSPIREREN

Werken volgens DevOps zie je veel bij startups. Sterker nog, die kúnnen bijna niet anders. Ze zijn simpelweg met te weinig mensen om aparte teams te vormen, hebben doorgaans één duidelijk gezamenlijk doel – dat nieuwe product ontwikkelen – en hebben de drive om zich snel te bewijzen. Ze werken vrijwel altijd agile: snel releasen, snel aanpassen. Of snel concluderen dat het niet werkt.

Het zijn de opvallende successen van startups – denk aan Facebook en Twitter – die grote bedrijven inspireren om ook anders te gaan werken. Dat is niet altijd even succesvol. Want waar een startup snel releaset en ook snel stopt als het niet werkt, zijn grote organisaties vaak gewend om een project te starten met één vaststaand doel voor ogen en dit hoe dan ook af te maken. Ook als het jaren duurt. Stoppen als iets niet blijkt te werken, zit niet in de cultuur. En dat is meteen de grootste randvoorwaarde voor een succesvolle inzet van DevOps: een passende cultuur.

CULTURE FIRST

Van managementconsultant Peter Drucker is de uitspraak “Culture eats strategy for breakfast, operational excellence for lunch and everything else for dinner.” Oftewel: als jouw cultuur niet klaar is voor de snelle, agile manier van DevOps, zal je tegen problemen aanlopen. Dat wil niet zeggen dat het niet kán, maar het is geen quick win. Wat wij in de praktijk vaak goed zien werken, is klein beginnen. Je start met één DevOps team in je organisatie, bestaande uit mensen die er enthousiast over zijn. Als dat goed werkt, inspireer je andere teams. Je behaalt kleine successen, dat zien collega’s en managers. Het enthousiasme groeit en zo ontstaat een beweging die de cultuurverandering van onderaf in beweging zet. Vaak werkt dat beter dan wanneer een cultuurverandering van bovenaf wordt opgelegd.

Wij springen vaak tijdelijk in bij klanten, waarbij we ofwel een team medewerkers van de klant om ons heen verzamelen die volgens DevOps willen en kunnen werken. Of we vormen een team dat volledig bestaat uit rockstars om een ontwikkeling in een organisatie op gang te brengen. Kan heel goed werken en wij doen het graag. En als het niet werkt? Dan durven we dat ook te zeggen.

Gaat DevOps voor jou werken?

Elke organisatie is uniek, maar met deze whitepaper helpen we je op weg om DevOps te integreren in jouw organisatie.

Vincent Bitter

Met Vincent sparren over DevOps?