reference case

SAM

introduction

Markt klaar voor groei?

Al meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten die slim hun riooltechnische installaties willen beheren, kiest voor SAM: Smart Asset Management. Een applicatie die wil en kan groeien. De markt is er klaar voor, het team is er klaar voor. Maar was de applicatie dat ook? Manager Gerard Slob liet het toetsen door een ervaren IT Rockstar.

business case

quickFACTS

challenge

Applicatie en IT-landschap opwaarderen naar een toekomstbestendige situatie die – zonder hoge kosten – cloud-ready is.

target group

Gemeenten, waterschappen en andere decentrale overheden.

solution

Architectuur Scan.

result

  • adviesrapport
  • cloudmigratie advies

tech stack

PHP, NodeJS, Vue.JS, Apache Solr, MongoDB, Jenkins, Virtual Hosting

challenge

VERHOGEN PERFORMANCE

Vanuit Dordrecht en Drachten werkt een klein maar ambitieus team van SAM aan ondersteuning van gemeenten bij hun assetmanagement. De SAM-applicatie was al doorontwikkeld naar een overal via de browser bereikbare tool. Vorig jaar was het tijd voor de volgende stap. “Er wordt steeds meer performance gevraagd”, aldus Gerard. “We wilden een aantal technische wijzigingen doorvoeren en nieuwe functionaliteiten toevoegen. Een nieuwe structuur, nieuwe frameworks. Een volgende stap met als werktitel: SAM Next.”

Die stap was nodig om de applicatie ook mobiel optimaal te kunnen laten functioneren. “Een storingsbon aanmaken, een foto inladen: dat moet overal en altijd kunnen met ieder device”, aldus Gerard. “Onze technische infrastructuur was daarvoor niet toereikend. Omdat onze klanten decentrale overheden zijn, moeten we bovendien aan strikte eisen voldoen als het gaat om security. Met het oog op de doorontwikkeling hebben daarom twee engineers op kantoor – ook Rockstars trouwens – een analyse van de huidige en gewenste situatie gemaakt en een plan van aanpak opgesteld. Aanvullend daarop wilden we iemand laten checken of we alles hadden meegenomen.”

“Je neemt ook de vrachtwagen niet om naar de supermarkt te rijden als je op de fiets kunt stappen.”

Gerard Slob – Manager SAM

solution

Architectuur scan met ervaren consultant

“Ervaren IT Consultant Edwin vloog in om een Architectuur Scan te doen. “Ik heb het complete landschap geïnventariseerd”, vertelt hij. “Architectuur, werkwijze, softwarepakketten, versies van softwarebibliotheken, enzovoorts. Ik heb veel vragen gesteld zodat steeds helderder werd: wat is het doel en wat is daarvoor wel en vooral ook niet nodig?” Gerard vult aan: “Edwin heeft voor ons bekeken wat belangrijk is om aan te pakken, wat direct moest, wat eventueel later kon gebeuren en welke investering welke waarde zou opleveren. Dat heeft een goed stuk opgeleverd dat de basis vormde voor de doorontwikkeling van de applicatie. Het gaf ons rust te weten dat we de juiste keuzes hadden gemaakt.”

Een van die keuzes betrof het al dan niet overgaan op de Cloud. De uitkomst is een hybride oplossing. “Daarmee is de performance meer dan gegarandeerd, zonder dat we hoge kosten moeten maken”, aldus Gerard. “Dat was in ons geval gewoon niet nodig. Belangrijk is wel dat we nu klaar zijn om naar een volledige cloud-oplossing te gaan zodra dat wel nodig is.”

Edwin: “De cloud is lang niet altijd goedkoper en makkelijker. Het neemt ook nieuwe zorgen met zich mee. Veel bedrijven willen naar de cloud vanwege de kosten, maar de cloud is niet altijd goedkoper. Je betaalt naar gebruik, dus het kan behoorlijk duur worden. Het is een compleet ander afrekenmodel dan je gewend bent. Voor de cloud kies je alleen als dat je strategische doelstellingen ondersteunt. In dit geval zou SAM geen profijt hebben gehad van een schaalbare omgeving. Het was niet nodig.

“Je neemt ook de vrachtwagen niet om naar de supermarkt te rijden als je op de fiets kunt stappen.”

Edwin Derks – Principal Consultant Team Rockstars IT

result

ervaring en samenwerking

“De scan van Edwin was een mooie aanvulling op de ervaring van de engineers die we in huis hadden”, zegt Gerard. “Ook was het prettig om onze keuzes te motiveren. Dit soort zaken vraagt een lang ontwikkeltraject met veel voorinvestering, dan is het fijn als je een goed stuk in handen hebt waarmee je kunt aantonen dat je het op de juiste manier aanvliegt.”

SAM Next is inmiddels vergevorderd. “Binnenkort kunnen we de eerste gemeenten gaan overzetten”, vertelt Gerard. “We hebben in het proces het advies van Edwin er nog regelmatig bijgepakt om te checken of we nog aan het doen waren wat we ons hadden voorgenomen. Zo leggen we een fundering waarmee we echt goede stappen kunnen zetten en daar hebben we kosten mee bespaard.”

SAM heeft in totaal drie Rockstars op de werkvloer zitten. “De kwaliteit van die developers is gewoon heel hoog”, aldus Gerard. “Vaak zijn ze jong, waardoor ze veel nieuwe inzichten en technieken meenemen. Ze kijken anders naar de wereld. Zoals AI, ik zie nu dat ze daarmee experimenteren voor het programmeren. Dat is inherent aan de generatie, maar de Rockstars hebben daarbij ook een bepaald niveau. Hun professionaliteit is top. En ze vinden het bij ons leuk omdat we zo’n platte organisatie zijn.”

Ga naar de bovenkant