Results

Van onoverzichtelijke samenhang

Wat ten koste gaat van werkplezier en efficiëntie

Naar de key om te blijven innoveren

Door het gebruik van microservices

tech stack

Used tools & technologies
  • Microservices
  • Azure Cloud

CodeSharp slaat als scale-up de brug tussen organisatie (veelal internationale multinationals) en medewerkers in een digital workplace platform. Ze ondersteunen verschillende werkdomeinen, met HRM momenteel als hoofdfocus.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld een nieuw medewerker portaal dat medewerkers compleet ondersteunt in het doen van een aanvraag voor een nieuwe werknemer, tot aan het publiceren van een vacature en zelfs het digitaal tekenen van een contract. Omdat enterprise-omgevingen complex en zeer divers zijn, bieden ze naast een goed doorontwikkeld platform ook maatwerk features en integraties.

Business case

CODE SHARP CASE

CodeSharp merkt dat grotere organisaties (1500+ medewerkers) tegen een efficiëntie- en gebruiksgemak probleem aanlopen op het gebied van toolings- en systemen voor hun medewerkers. Door de jaren heen ontstaat er een onoverzichtelijke samenhang van systemen, die ook nog eens van elkaar verschillen in gebruiksgemak en intuïtie, wat ten koste gaat van werkplezier en vooral efficiëntie.

Hieruit ontstond het idee om een portaal te ontwikkelen waarin de medewerker alle informatie voor handen heeft om zijn of haar werk te doen, zonder van systeem te hoeven switchen en qua look&feel aangepast aan de huisstijl van de organisatie.

Challenge

doorgroeien in saas oplossingen

Team Rockstars staat Codesharp bij in de uitdaging om door te groeien als een aanbieder van SaaS oplossingen in meerdere markten voor kleine en grote bedrijven.

Om flexibel te blijven heeft CodeSharp geïnvesteerd in de samenwerking met de software professionals van Team Rockstars IT. Hierin is het goed toepassen van microservices een belangrijke beslissing geweest om een weg vrij te banen voor toekomstige innovatie. Doordat complexiteit wordt verplaatst naar de architectuur kunnen de applicaties zelf simpeler blijven.

Volgens Jouke Mandemaker (CTO) zijn microservices voor nu key om te blijven innoveren. Applicaties zijn dan namelijk niet meer afhankelijk van elkaar. Dit levert CodeSharp belangrijke bedrijfsvoordelen op:

  •  Sneller aanbieden van nieuwe functionaliteiten aan je klanten door een korte time 2 market;
  • Hergebruiken van veel microservices in nieuwe applicaties;
  • Developers schrijven binnen een dag een nieuwe microservices met specifieke functionaliteiten zonder lange inwerktijd: time = money.

Door een technische basis neer te zetten rondom de agile werkmethodiek is Codesharp met haar platform in staat om enorm snel nieuwe features te bouwen en te releasen voor hun eindklanten. En doordat de applicaties in de microservices architectuur in de Azure cloud draaien kunnen ze elkaar niet beïnvloeden, waardoor er minimale verstoringen zijn.

Collaboration

CODESHARP X TEAM ROCKSTARS IT

Het werken met microservices geeft wel de nodige infra-uitdagingen. Gelukkig heeft CodeSharp die de afgelopen tijd getackeld samen met Team Rockstars IT. Door automatisch deployment goed in te richten, zijn ze momenteel in staat om wel 40 releases per dag te doen. Deze releases gaan direct het Azure cloud platform in. Bij het aansluiten van grote nieuwe klanten schalen ze via het Azure Cloud Platform snel op zonder specifieke kennis, expertise of hardware nodig te hebben.

In deze digitale transformatie is Team Rockstars IT een technische sparringpartner die CodeSharp ondersteund bij deze innovatie. Volgens Jouke (CTO) heeft Team Rockstars IT in de transitie van monoliet naar microservices een belangrijke rol gespeeld. Doordat Team Rockstars IT dankzij hun “lessons learned” ervaring hebben met soortgelijke proven cases hebben ze CodeSharp belangrijke input kunnen geven.

toekomst x innovatie

Codesharp ziet er enorm naar uit om met hun kleine dynamische teams veel impact te maken! Door innovatie centraal te stellen in hun architectuur kunnen ze snel blijven innoveren met specialisten. Als techneut wil je immers toch met de nieuwste stack blijven werken, aldus CTO Jouke Mandemaker. Daar profiteren onze eindgebruikers vervolgens ook weer van.

Volgens Jouke (CTO) zijn Microservices voor nu key om te blijven innoveren, zodat applicaties niet meer afhankelijk zijn van elkaar.

“IN DEZE DIGITALE TRANSFORMATIE IS TEAM ROCKSTARS IT EEN TECHNISCHE SPARRINGPARTNER DIE CODESHARP ONDERSTEUNT BIJ ONZE INNOVATIE. DOORDAT TEAM ROCKSTARS IT DANKZIJ HUN “LESSONS LEARNED” ERVARING HEBBEN MET SOORTGELIJKE PROVEN CASES HEBBEN ZE CODESHARP BELANGRIJKE INPUT KUNNEN GEVEN.”

“Team Rockstars it is onze technische sparringspartner in innovatie.”

Jouke Mandemaker, CTO bij Code Sharp