InTraffic ontwikkelt samen met opdrachtgevers IT-oplossingen op het gebied van verkeersmanagement, inframonitoring en reisinformatie. Voor -en in samenwerking met ProRail ontwikkelt InTraffic de Btd-planner. Met de Btd-planner kan worden ingepland wanneer welk stuk spoor buitendienst moet worden genomen, welke werkzaamheden erop plaatsvinden en welke maatregelen er moeten worden genomen om de werkzaamheden veilig te laten verlopen. Uiteindelijk wordt er een werkplekbeveiligingsinstructie gegenereerd die naar alle betrokken partijen wordt verstuurd.

“Ik kon oplossingen aandragen waar de eindgebruiker zelf niet aan had gedacht.”

Bram, Embedded Developer

Rockstars interview

Waarom heb je voor dit project gekozen?

Ik had hier de mogelijkheid om ervaring op te doen in het samenwerken met meerdere ontwikkelaars en testers (eerder waren het teams met hooguit 3 software ontwikkelaars en geen testers). Ook was dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met SCRUM. Verder speelde mee dat dit project voor ProRail is dat, ongeacht de kritiek die er vaak is, toch een bedrijf is dat veel impact heeft op het Nederlandse treinverkeer.

Welke technieken en tooling heb je gebruikt?

De backend bestaat uit C# services die geschreven zijn in Visual Studio. De frontend is voornamelijk opgebouwd in logicnets (een lua based platform) in combinatie met de nodige HTML en CSS en waarbij de dynamische onderdelen in Javascript (Jquery) geschreven zijn. Daarnaast is gebruik gemaakt van complexe SQL queries om bijvoorbeeld planningsconflicten te bepalen. Versiebeheer is gedaan in GIT en bug/improvement tracking werd gedaan in JIRA. Jenkins werd gebruikt voor het maken van builds.

Waar ben je het meest trots op binnen dit project?

Ik kreeg al snel het vertrouwen om samen met de eindgebruiker de nieuwe improvements te refinenen. Dit ging in de praktijk verder dan refinenen omdat we in de bespreking terug kwamen op het onderliggende probleem en daarvoor naar oplossingen gingen zoeken. Daarbij kon ik door mee te denken met de klant regelmatig oplossingen aandragen waar de eindgebruiker zelf niet aan gedacht had.

Wat heeft het project de doelgroep/gebruiker opgeleverd?

De Btd-planner vervangt 4 verschillende systemen die niet onderling gekoppeld waren. De Btd-planner zorgt ervoor dat iedereen inzicht heeft in de voortgang en dat de juiste versie van de informatie / de tekening voor de gebruiker beschikbaar is. Dit zorgt naast een verlaagd risico op fouten voor een snelheidswinst. Zo kon het aanmaken van incidentele onttrekkingen (IO’s) nu al gedaan worden in de helft van de tijd die het eerst kostte.

Wat heb jij geleerd in het project?

Ik heb geleerd hoe het is om in een groot team te werken waarbij testen en ontwikkelen gescheiden wordt gedaan (tot nu toe heb ik in teams werkt met maximaal 3 software ontwikkelaars die ook het testen deden). Ook had ik nog niet eerder in een scrum team gewerkt en was het goed om daar ervaring in op te doen.

Wat maakte het Team Rockstars IT-waardig?

De sfeer in het team was en bleef erg belangrijk waardoor de samenwerking erg soepel verliep en je snel het vertrouwen kreeg om eigen inschattingen en afwegingen te maken. Verder was er nauw contact met de eindgebruikers en kreeg ik de mogelijkheid om mee te denken over de improvement zelf in plaats van alleen de technische implementatie van een improvement. Tot slot heeft het project grote impact op de werkzaamheden die ProRail verricht.