locatie: Den Bosch, Amsterdam, Apeldoorn

Road aRound (the) Table.

Dit najaar reizen de experts van Team Rockstars IT het land door om ervaringen en kennis te delen op het gebied van Observability, Green code, Multicloud. Maar liefst 3 keer krijg je de kans om aan de ontbijttafel te schuiven om te praten over deze onderwerpen, uitdagingen op tafel te leggen en een kijkje in de keuken te krijgen van de IT afdelingen van andere organisaties.

Donderdag 7 december 2023 | Apeldoorn

Observability:
from
complex systems to organization benefits
 

Hosted by: Marcel van Brakel | Principal Consultant

Technisch niveau: (c-level) IT management 

Observability tools geven inzicht in (cloud) kosten, opbrengsten en systeem flows. Doordat IT-architecturen steeds complexer worden, is het moeilijk om zonder hulp te ontdekken waar het precies misgaat in een systeem, hoe de TCO zich verhoud tot e business case en waar eventuele bottlenecks in de IT en Business flows zitten.

De architecturen zijn niet alleen uitgebreider, maar de verschillende onderdelen staan ook steeds meer met elkaar in verbinding. Hierdoor heb je niet snel overzicht op alle verschillende onderdelen en de invloed die ze uitoefenen op elkaar en het overall systeem.

Waar men vroeger met monitoring genoeg inzicht had, is observability tegenwoordig nodig om complexe systemen weer inzichtelijk te krijgen. Hierdoor kan je problemen voor zijn in plaats van reactief oplossen wanneer gebruikers problemen ervaren. Het gaat om de vraag hoe je de data die je tot je beschikking hebt, op een waardevolle manier kan gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen. Deze nieuwe inzichten kun je vervolgens onderbouwd ontwikkelen en bewijzen door middel van data.

 

Wanneer is deze round table interessant voor je? 

 • Je ziet door de bomen het bos niet meer in je IT landschap 

 • Een hoge complexiteit van het IT landschap 

 • De schaalbaarheid en wendbaarheid van de code en infrastructuur laat te wensen over 

 • Je wil de gebruikerservaring van het product verbeteren 

 • IT problemen voor zijn/voorspellen ipv reactief handelen 

 • Je inzicht wil krijgen in de verborgen kansen zoals producten, dienst en inkomsten 

Vrijdag 8 december 2023 | Amsterdam

Code for a Greener Tomorrow:  
Navigating Green Software Development 

Hosted by: Marco Kuiper | Principal Consultant & Software Quality specialist

Technisch niveau: (c-level) IT/MVO management 

“Green Software” verwijst naar de ontwikkeling en implementatie van softwaretoepassingen met een sterke focus op milieubewustzijn en duurzaamheid. In deze snel digitaliserende wereld spelen softwareoplossingen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven, maar ze brengen ook uitdagingen met zich mee. De groeiende digitalisering heeft geleid tot een stijging in het energieverbruik en de milieu-impact van datacenters, apparaten en softwaretoepassingen. Het is van cruciaal belang dat we ons bewust worden van deze problemen en actie ondernemen.

De voordelen:

 • Energieverbruik
  Het draaien van datacenters en het gebruik van softwaretoepassingen vergt aanzienlijke hoeveelheden energie, vaak afkomstig van niet-duurzame bronnen.
   

 • Elektronisch afval
  De snelle technologische vooruitgang zorgt voor een groeiende stapel elektronisch afval, wat een enorme belasting vormt voor het milieu.
   

 • Klimaatimpact
  De IT-sector is verantwoordelijk voor aanzienlijke CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan klimaatverandering. 

Wanneer is deze round table interessant voor je? 

 • Inzicht te krijgen in de problemen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de IT-sector.

 • Kennis op te doen over de nieuwste ontwikkelingen en best practices om “Green Software” te bevorderen. 

 • Inspiratie op te doen om je eigen organisatie te verduurzamen en bij te dragen aan een groenere toekomst

Dinsdag 12 december 2023 | Den Bosch

Multicloud Adoption: optimized cloud transition 

Hosted by: David de Hoop | Special Agent & Solution Architect

Technisch niveau: (c-level) IT management 

Steeds meer organisaties hebben hun weg naar de cloud gevonden, maar vaak kiest men voor één cloudprovider en dit is lang niet altijd de beste keuze. Jouw IT landschap af laten hangen van één provider kan ongewenste neveneffecten hebben zoals vendor lock-in, hogere maandelijkse kosten en het gebrek aan features. Ook bouw je een afhankelijkheid op naar één leverancier, iets wat jouw onderhandelingspositie niet bepaald ten goede komt. Inzetten op multicloud lost deze problemen op.

Door gebruik te maken van meerdere en gespecialiseerde cloud providers kun je bijvoorbeeld een forse kostenreductie doorvoeren, gebruik maken van de beste features die elke cloud provider bied en kun je per applicatie en per markt kiezen welke provider het beste bij jouw past. Tegenwoordige zijn er meerdere oplossingen om je applicaties cloud agnostisch te ontwikkelen en ook cloud governance tools en hulpmiddelen zijn beschikbaar over verschillende providers heen. Dit maakt het toepassen van een multicloud strategy anno 2023 een stuk makkelijker en minder arbeidsintensief waardoor het een goede aanvulling kan zijn in jouw IT landschap. 

Wanneer is deze round table interessant voor je? 

 • Organisaties die of nog niet in de cloud zitten of problemen ondervinden met hun keuze voor een enkele cloud provider.  

 • Organisaties die heel veel resource intensieve diensten bieden of applicaties hebben die heel veel rekenkracht of opslag nodig hebben (zoals AI/ML, Data Platformen).

 • Organisaties die bang zijn voor vendor lock-in of dit zoveel mogelijk willen voorkomen.

tech sprekers

programma
road around (the) table

locatie: Amsterdam, Den Bosch, Apeldoorn
Op een lege maag kun je niet nadenken. Van te voren kun je daarom je honger stillen met een heerlijk ontbijt, terwijl je netwerkt met vak- en branchegenoten.
Met gelijkgestemden praten over het onderwerp, leg jouw  uitdagingen op tafel en krijg een kijkje in de keuken van de IT afdeling van onze partners.
Na deze sessie heb je de kans om de overvloedige inspiratie die je hebt opgedaan te delen en te bespreken met mede-deelnemers. Je kunt natuurlijk ook direct ermee aan de slag op kantoor.

aanmelden around (the) table

De round tables op 7, 8 en 12 december zitten vol.