Results

Van onoverzichtelijke it-infrastructuur

En inefficiënte werkprocessen

naar standaardisering en groei

Inclusief 20% kostenbesparing

Tech-stack

Used tools & technologies
  • .NET
  • Microservices
  • ASP.NET
  • NodeJS
  • Azure
  • SQL Server
  • MongoDB
  • RabbitMQ

Van startup die iedere klant op maat bedient, naar grote speler met een gestandaardiseerd product. Hyrde IoT is een snelgroeiende business enabler die – onder de vleugels van grote broer Volker Wessels Telecom – waarde wil toevoegen aan data voor haar snel uitdijende klantenbestand. Voorwaarde voor succes: kwalitatief hoogwaardige IT-infrastructuur, processen en codes.

Hyrde biedt klanten een platform voor Internet of Things (IoT) apparatuur, waarmee data verzameld worden ten behoeve van het analyseren en verbeteren van de business. Drie jaar na de oprichting is het tijd voor de volgende stap. “We hebben tot nu toe vooral projectmatig gewerkt en maatwerk geleverd, maar we willen toe naar meer standaardisatie vanuit een uniform platform”, vertelt Hyrde-directeur Alexander. “Standaardoplossingen die in grote volumes bij meerdere klanten kunnen uitzetten. Daarvoor zijn onder meer aanpassingen nodig in onze IT-infrastructuur.”

Challenge

STATELESS ARCHITECTUUR

Rockstar Richard van Zandwijk sloot aan bij het team van Hyrde om de benodigde stappen op IT-gebied in gang te zetten. Hij introduceerde onder meer Infrastructure as Code en zorgde ervoor dat de stap van virtual machines naar een stateless architectuur gemaakt kan worden. Ook ontwikkelde hij de scrum werkwijze van Hyrde verder door. Hij werkte aan een duidelijke rolverdeling en nam zelf de rol van scrum master op zich. “Hyrde werkt steeds pro-actiever, in plaats van alleen reactief op klantwensen te reageren”, vertelt hij. “Dat moest terugkomen in het scrumproces. Je wilt de sprints niet vullen met steeds weer nieuwe dingen die de week ervoor zijn bedacht door een klant, maar een roadmap ontwikkelen en vooruitkijken. Als gatekeepers zijn het de scrum master en product owners die steeds de vraag stellen: Is dit belangrijk voor het platform als geheel, of zitten we toch weer maatwerk te leveren voor die ene klant? Zo draagt het scrumproces in belangrijke mate bij aan de gewenste verandering.”

Bovendien is de voorspelbaarheid enorm toegenomen. Alexander: “Door de uniformiteit die nu is gecreëerd, kunnen we meer conceptueel beoordelen. Dat scheelt tijd en vergroot de voorspelbaarheid. Aan de voorkant worden betere inschattingen gemaakt en aan de achterkant zijn we beter in staat om binnen de ingeschatte tijd en budget het werk uit te voeren.”

Solution

SNELLER EN BETER DEPLOYEN

Mede dankzij de open mindset van de Hyrde-medewerkers, hun flexibiliteit en wil om te ontwikkelen, lieten de eerste resultaten zich al snel zien. “We hebben in de eerste paar maanden al ongeveer twintig procent besparing gerealiseerd op onze maandelijkse kosten voor de IT-infrastructuur”, aldus Alexander. “Dankzij de nieuwe CI/CD-pipelines die Richard heeft ingericht, kunnen we bovendien sneller en met minder fouten deployen. Dat heeft enorm bijgedragen aan de operationele verbetering. De beschikbaarheid van features en functionaliteiten is verbeterd en het aantal bugs verminderd. We zijn minder afhankelijk van de kennis van specifieke IT’ers en kunnen – dankzij gestandaardiseerde frameworks en templates – veel sneller configureren. Binnen het team is de communicatie enorm verbeterd. Mensen begrijpen elkaar beter. We kunnen daardoor sneller schakelen en er is meer saamhorigheid.”

Richard: “Er wordt veel minder ad hoc gedaan, veel meer gepland en verder vooruit gekeken. En dat is een verandering die je in het hele bedrijf ziet, ook bijvoorbeeld bij sales. Iedereen komt steeds meer op één lijn.” Ook de codekwaliteit is verbeterd. “Hyrde heeft een heel divers en internationaal ontwikkelteam. Door goede afspraken met elkaar te maken en met code reviews te werken, is de kwaliteit omhooggegaan. Dat zien we onder meer aan de hoeveelheid issues die we in de productie tegenkomen.

Collaboration

BEGRIP CREËREN VOOR IT

“Team Rockstars besteedt veel aandacht aan talent management”, aldus Alexander. “Dat merk ik op de werkvloer. Door de begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, kennis en competenties groeit Richard niet alleen zelf, maar is hij ook in staat om ons team mee te laten groeien. IT’ers die zo’n organisatie niet achter zich hebben, hebben dat minder. Dat is echt wel een meerwaarde. Wat ook heel fijn is, is dat Team Rockstars webinars aanbiedt die mij helpen IT beter te begrijpen en dus makkelijker te praten met mijn development team. Zij zijn heel goed in staat om begrip te creëren op management- en executiveniveau over wat IT’ers doen en wat er nodig is in de toekomst. Zeker in conservatievere markten zoals de bouwwereld, helpt dat én is het nodig.”

“Zij zijn heel goed in staat om begrip te creëren op management- en executiveniveau.”

Alexander, directeur bij Hyrde