Results

van bovengemiddeld mooie app

waar gebruiksvriendelijkheid bovenaan staat

naar back-end maatwerk

Met het Bloc patroon, clean architecture en clean code principes

Tech stack

Used tools & technologies
  • Flutter
  • Bloc library
  • Sentry
  • Supabase
  • Firebase
  • Google Analytics
  • Jira
  • BLoC

Korsit begon in 2012 als een idee van twee broers om cadeaubonnen digitaal te maken. Tegenwoordig is het een wereldwijd bedrijf met meer dan 40 medewerkers dat digitale cadeaubonnen toegankelijk maakt voor iedereen. Jasper Beekwilder-Janson, de CTO van KORSIT, had inzicht nodig in de huidige IT-architectuur van het bedrijf om deze te kunnen moderniseren. Hij koos voor de Architectuur Scan van Team Rockstars IT als een goede eerste stap.

Challenge

moderniseren

KORSIT is een ambitieuze, internationale speler in de wereld van digitale producten, zoals giftcards. KORSIT wilde beter weten hoe hun architectuur in elkaar zit om deze vervolgens te kunnen moderniseren. “Ik verdeel de IT-architectuur altijd in vier lagen”, zegt Jasper. “De bovenste laag is de proceslaag: Welke producten en diensten bieden we onze klanten, via welke kanalen en hoe zien de waardeketens en primaire businessprocessen eruit? De tweede laag wordt gevormd door de applicaties die deze processen ondersteunen. De derde laag bestaat uit de data die door de applicaties wordt geproduceerd of gebruikt. De vierde laag is de infrastructuur en daarmee het technisch fundament. Team Rockstars IT heeft gesprekken gevoerd om – vanuit een technische blik – de onderste drie lagen in beeld te brengen.”

Solution

architectuur scan

“We hebben per applicatie bekeken hoe het in elkaar zit”, aldus Rockstar Thomas Kool. “We zagen daarbij onder andere dat er best nog veel handmatig werd gedaan.” Twee ervaren Rockstars interviewden alle stakeholders die het hele IT-landschap konden schetsen, die samen alle bouwblokken en componenten in zicht hadden en die wisten hoe alles met elkaar samenwerkt. Vervolgens is bekeken waar de kwetsbaarheden zaten. Die inzichten werden geplot tegen marktstandaarden, waarna een best practice werd opgesteld en een gap analysis gemaakt.

De bevindingen van de Architectuur Scan koppelde Rockstar Gertjan Schouten terug tijdens een workshop van een dag. Jasper: “We hebben op locatie bij Team Rockstars IT met ons team gebrainstormd over wat ze tegen waren gekomen en wat de logische vervolgstappen waren. De uitkomsten hebben we onderdeel gemaakt van onze digitaliseringsstrategie voor de komende twee jaar. Het rapport van de Architectuur Scan maakte het makkelijker om budget vrij te maken voor wat er moest gebeuren, bevestigde enkele vermoedens en maakte het stellen van prioriteiten eenvoudiger.”

result

OVERSTAP NAAR AWS

“Normaal gesproken zit er binnen organisaties een heel team aan specialisten dat zich bezighoudt met architectuur, operations en lifecycle management van de informatiesystemen”, vervolgt Jasper. “Zoals vaker in het MKB – en dus ook bij een digital native scale-up als KORSIT – zijn de ambities hoog en is de capaciteit nog schaars. Voor ons was de samenwerking met Rockstar Thomas van belang om ons te helpen met de modernisering van onze infrastructuur, waar zowel onze klanten als onze engineers blij mee zijn. Thomas heeft in samenwerking met het team een plan gemaakt om Amazon Web Services, AWS, optimaal te benutten.”

Inmiddels is de migratie naar AWS in volle gang. Volgende stap is het aanhaken van een managed services partij. Jasper: “Daarmee zorgen we niet alleen voor een succesvolle migratie, maar zorgen we er ook voor dat we daarna kunnen blijven innoveren. Team Rockstars IT heeft samen met AWS gekeken welke partijen ons daarbij kunnen helpen. Daardoor voel ik me ontzorgd, gecoacht en begeleid in de keuzes die ik moet maken. Ik hoef me minder druk te maken over de huidige kwetsbaarheden en heb vertrouwen in AWS.”

Collaboration

VEEL COMMITMENT

Toen Jasper als CTO bij KORSIT binnenkwam, merkte hij dat het onderscheid tussen internen en Rockstars niet direct zichtbaar was. “Je ziet geen onderscheid tussen een Rockstar en interne softwareontwikkelaar als het gaat om loyaliteit en commitment. Ze hebben aandacht voor continue kennisdeling, brengen geduld en begrip en blijven positief tijdens de transformatie. Dat vind ik echt fantastisch. De Rockstars zijn echt onderdeel van het bedrijf. Bij de teambuilding denken ze constructief mee en ook bij de ‘fun-momenten’ horen ze er helemaal bij.”

“IK VOEL ME ONTZORGD, GECOACHT EN BEGELEID IN DE KEUZES DIE IK MOET MAKEN.”

Jasper Beekwilder-Janson, CTO bij Korsit